Tagברכת כוהנים

ברכה באמצעות שליח?

ב

הוא יושב לידך בבית-הכנסת, אדם רגיל כמוך בדיוק, ופתאום הוא עולה לדוכן ומברך אותך. מה נותן לכוהנים את היכולת לברך אחרים?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline