Tagהיהודי שהכריע את הקורונה

היהודי שמציל את העולם

ה

בן לניצולי שואה מסלוניקי נוהג כמו יוסף הצדיק, שלא שמר בליבו כעס על אחיו ולעם המצרי, ומתגייס להצילם מרעב. מנכ"ל פייזר היהודי התגייס להציל את העולם כולו מהנגיף המסוכן, ובדרך גם עזר לישראל.

'אב לפרעה' ספר מחקר חדש על מצרים העתיקה שופך אור על סמכויותיו של יוסף במצרים. מהדברים עולה שיוסף שירת תחת פרעה בן ה-6, ומכאן נבע כוחו.

חיפוש

תגיות: