Tagירושלים

זהות יהודית בחצר המלכות

ז

לאורך ההיסטוריה יהודים רבים כיהנו במשרות חשובות בארמונות המלכים ובמסדרונות הממשלים השונים. מדניאל הם שאבו את הכוח לשמור על זהותם גם בתוך סביבה זרה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline