Tagמשה

התחרות רעה או בריאה?

ה

ישנם אנשים "שחייבים"לנצח, וישנם ששואפים לפעול עם הזולת במשותף כדי להתקדם יחד. הדבר התבטא במנהיגותו של משה שרצה שכל העם יגיע לדרגתו, לעומת יהושע שסבר כי דרוש מנהיג אחד בלבד.

לא לאיחוד בתי ספר

ל

קורח מרוכז בעצמו ומערער את כל היסודות כדי לזכות בשררה. היהדות טוענת להפך: עליך להניח את האגו בצד ולהציב את השני במקום הראשון.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline