קטגוריהבמדבר

שומרים בעריסה

ש

הם היחידים שנבחרו ערֵבים עבור שמירת התורה, שמרו בגופם על ארון הברית במשכן והם אורחי כבוד בבית-הכנסת בקריאת עשרת-הדברות. על ילדים קטנים ושליחות גדולה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline