דרשות לשבתות וחגים

מקורי, רלוונטי ומעורר השראה

This post is also available in: English

ד

דרשות אחרונות

כל נדרי: זעזוע? געגוע!

כ

תפילת 'עלינו לשבח' אותה אנו אומרים שלוש פעמים ביום, ליוותה יהודים רבים שבחרו באמונתם בקב"ה ומסרו את נפשם על קידוש השם. על האהבה הבלתי מוסברת של יהודים לה' שמביאה אותם לבית הכנסת בכל שנה ביום הכיפורים.

כל נדרי: לקחת את גורלנו בידינו

כ

ישנם מצבים בהם אנשים אינם יכולים לקבל החלטות רציונאליות ומטילים גורל, בכך הם נותנים לאלוקים לקבל את ההחלטה עבורם. ביום כיפור אנו מבקשים להתברך מאלוקים בבריאות ובפרנסה שהם אינם באמת נתונים לשליטנו. ומה אלוקים מציע לדיל המשותף?

הקוד לפתיחת שערים

ה

עוד בזמן התנ"ך עלו צדיקים על קברי אבות. גם הנהגתו של הרבי הייתה רצופה בביקורים תכופים על ציון חותנו, שם התפלל עבור כל עם ישראל. רשמים וסיפורים אותנטיים מביקור באוהל הקדוש ובחדר הרבי ב-770, וכיצד התמודד הרבי עם שער סגור תחת גשם שוטף בעיצומו של ראש השנה?

להמשיך לעבוד

ל

מפסוקי הזיכרונות במחזור אנו למדים על אהבתו הבלתי-מותנית של אלוקים אלינו וכיצד הוא קורא לבניו האהובים לשוב הביתה, למרות הכול.

החור בחומה הסינית

ה

ספר התניא מלמד אותנו כיצד האדם מסוגל להתגבר על האינסטינקטים המולדים שלו, לשלוט על הנפש הבהמית שמרוכזת בעצמה ולהתחבר עם האין-סוף. זוהי אמנם דרך ארוכה ומאתגרת, אך אפשרית לביצוע.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline