קטגוריהשלח

היד שחזרה לחיים

ה

כלב היה הראשון שהלך להשתטח על קברי צדיקים. דורות רבים יהודים נוהגים לעלות לקברי צדיקים ולהעטיר בתפילה. יום ההילולא ג' בתמוז הוא הזדמנות עבור כולנו לעלות לציונו של הרבי ולבקש על כל מה שבליבנו.

‘המעז מנצח’

&

המרגלים נשלחו כדי לזהות את הסנטימנט והמורל בקרב העמים, לקראת כיבושם במלחמה. כי את הקרב מנצחים הלוחמים שרוחם גבוהה יותר.

מי נתן את ההוראה?

מ

ליַעְזֵר משה שולח מרגלים, יהושע נוהג כך בכיבוש הארץ ובפרשתנו מופיעה הוראה מפורשת מאלוקים לשלוח מרגלים – היכן טעו בני ישראל?

פרזידנט חדש בישראל

פ

מבצע 'שומר החומות' הזכיר לנו שוב, כי העולם ברובו לא תומך בעם היהודי, והמצב בתוך הערים המעורבות בישראל מעורר פחד בלבבות. תשובתו של כלב למרגלים רלוונטית גם היום: מאז ומעולם קיומו של העם היהודי הוא על-טבעי, והשגחת השכינה עליהם קיימת תמיד

חיפוש

תגיות:

you're currently offline