קטגוריהלך לך

יוצאים לדרך חדשה בגיל 75 

י

בפרשתנו חל מפנה בחייו של אברהם, עם הציווי הראשון אליו מאת אלוקים. זהו שלב המעבר בו אברהם מתחיל לנהל את חייו על פי ההוראות האלוקיות ולא בהתאם להיגיון האנושי שלו שהדריך והוביל אותו עד אז. זה הרגע בו הוא הופך לאישיות מפורסמת והרעיונות שהציג כובשים את הלבבות.

ביקרתם פעם בסאונה?

ב

במשך 120 שנה לא הצליח נח לשכנע אדם אחד שאלוקים כועס על בני האדם ומתכונן להביא מבול. אברהם בגישתו האופטימית ובדרכו המקרבת הצליח לקרב רבים לאמונה בה'.

לא להיפרדות!

ל

אברהם חושש מסגנונו הרע של לוט ובוחר להיפרד ממנו. האם זה היה צעד נכון? לפי אחת הדעות, אם אברהם היה גר בשכנות, היה מחזירו למוטב. בהמשך, יציאתו למלחמה בעבור לוט מוכיחה כי אסור לנו להתנער מאחריות ועלינו לדאוג לכל יהודי.

‘יתומי אוכברג’

&

יהודי אחד נוטל יוזמה אישית ומציל 183 יתומים במזרח אירופה, כנגד הכללים והסדרים המקובלים. את הכוח לכך אנו שואבים מאברהם אבינו שמל את עצמו ברית בגיל 99. מבלי לעצור להתייעצויות ודיונים.

ההיסטוריה של ה״שפילקעס״ היהודיים …

ה

מדוע אברהם עובר על ציווי ה' אליו ללכת לכנען, ופונה למצרים? פרויקט חייו של אברהם היה פרסום האמונה בא-ל העולם ולמענו נדד ממקום למקום. אחד הכלים המרכזיים שנעזר בהם היה אוכל שהציע להולכי המדבר... וכשפרץ הרעב בארץ הבין שעליו לשוב למצרים. מאז יהודים נודדים ברחבי העולם מסיבות רבות, אולם המטרה האמתית היא הפצת אלוקות לכל מקום.

היהדות מחליטה מה טוב בשבילך

ה

אברהם ושרה מגיירים בחרן גויים רבים, אולם בשלב מסוים כולם נעלמים. מסתבר, שהתיאוריות הפילוסופיות של אברהם התקבלו בעולם באהדה, אולם כשהגויים נדרשו לבצע ברית הם חששו ונטשו את היהדות.

הגישה היהודית גורסת שאלוקים יודע מה טוב עבורנו. לכן אין להמתין לקבלת רשות מהבן כדי לעשות לו ברית, וניתן להוציא מבעל סרבן גט בכפייה. כי אלוקים הוא שבוחר מה טוב בשבילנו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline