קטגוריהמקץ

מה זה ‘תיקון עולם’?

מ

יוסף פעל בדרכו של אברהם, והשתמש ביכולותיו הכלכליות כדי להטמיע את האמונה בבורא עולם. זו המתנה הכי גדולה לכל אדם שמתוודע לכך שאלוקים אוהב ומלווה אותו, תומך ומסייע לו בכל עת. זו המשמעות של 'תיקון עולם'.

להחביא את החנוכייה? בשום אופן!

ל

ברקע אירועי חג החנוכה בו גברה ידם של היהודים המאמינים אל מול המתייוונים, יזם הרבי בכל כוחו הצבת חנוכיות במרכזי הערים ברחבי אמריקה, והפך את היהדות לפומבית וגאה בעצמה.

איך מדליקים את נרות החנוכה…״

א

אם 'למחיה שלחני אלוקים', מדוע היה צריך יוסף להתגלגל לכלא לזמן כה ממושך ולחוות סבל רב? הרבי מסביר, כי מאסרו של הרבי הקודם ושחרורו הניסי נסך כוח ועוצמה בחסידיו שמסרו את נפשם ברוסיה הקומוניסטית, והם שאבו מכך עידוד. מיוסף מקבל היהודי כוח ותעצומות להמשיך ולהאמין למרות הכול.

המשימה: למצוא נשמות אבודות

ה

כיצד חנוכייה מקרח הדליקה נשמה יהודית, ומה לחש הבעל-שם-טוב באוזנו של כומר מסית, שגרם לו לשוב בתשובה שלימה? פרשת מקץ מלמדת אותנו על החובה שהוטלה על דורנו - לחפש אחר האח היהודי האבוד, ולהדליק את נשמתו באור היהדות.

להיות יהודה

ל

מה הקשר בין סיפור ההפטרה על משפט שלמה לפרשתנו? יהודה נהג כמו אח אמיתי והיה שם בשביל אחיו בנימין בשעתו הקשה. הערבות שנטל גם מצילה בהמשך את שני השבטים בזמנים קשים. כולנו נקראים על שם יהודה, ועלינו להוכיח חמלה וערבות הדדית.

מדוע מציינים דווקא את נס חנוכה?

מ

ההיסטוריה היהודית רצופה בניסים, עד שאם נחגוג את כולם - לא יישארו ימים 'רגילים'. מה ייחודי בנס חנוכה שהונצח לדורות?
אש שאינה נכבית מסמלת את הנשמה היהודית, שדולקת ברצף כבר אלפי שנים. השמן שבער שמונה ימים מבטא את נצחיותו של עם-ישראל, כנגד כל הסיכויים. זו סיבה טובה לחגוג.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline