קטגוריהנח

האם אתה עשוי מאבן?

ה

כשבנו את מרכז הסחר העולמי החדש, עלה דיון מהם החומרים המתאימים לבניית הבנין. מאלו חומרים נבנה מגדל בבל? ומהו המסר הרוחני מכך?

דרושים “דורשים לשבח”

ד

מדוע רבי יוחנן וריש לקיש מאבחנים את 'צדקותו' של נח בצורה הפוכה? נכיר כיצד עברם השפיע עליהם להביט ולשפוט את נח מ'המשקפיים שלהם', עם המטען שנשאו עוד מילדותם.

ומה כל זה מלמד אותנו? קל לשפוט אחרים בעיניים שלנו, אבל חשוב לדעת שאיננו משערים אל נכון את מצבו של הזולת, את הקשיים והניסיונות שעובר. עלינו לדרוש את האחר לשבח תמיד.

לכוון את השעה במדויק…

ל

חוק ההצבעה המוקדמת מאפשר לאזרחי ארצות-הברית להקדים את הצבעתם, ולחסוך את ההגעה לקלפי ביום הבחירות. האם ניתן 'להקדים' את תקיעת שופר או קריאת מגילה בכמה ימים?

המצוות נועדו לחבר אותנו עם ה' שמקיים אותם בעצמו יחד איתנו. ולכן יש לקיים אותם בזמן, כי רק אז ה' מקיים אותם, ומאפשר לנו להתקשר אתו.

חיפוש

תגיות: