קטגוריהתולדות

‘עלי ועל צווארי’

&

לאחר מלחמת יום כיפור שלח הרבי שליחים לצפת ולירושלים; בבבל יוזם רב סדר לימוד שדרש מהתלמידים לצאת לבית המדרש בחשכת הליל ובפרשתנו רבקה משדלת את יעקב לפעול בעורמה כדי לקבל את הברכות. בכל אחד מהמקרים, היו שהעלו חששות אם ישנה סכנה בדבר, אולם תשובתם של כל המנהיגים הללו הייתה ברורה - אני לוקח את האחריות.
גם לנו אסור לברוח מאחריות ועלינו ליטול יוזמה ולדאוג לחיזוק היהדות בסביבתנו.

מהו הפחד הגדול ביותר של האדם?

מ

חייהם של האבות ידעו תקופות קשות, אולם את העידוד מאת ה' הם מקבלים תמיד 'באיחור', כשהצרות מאחוריהם.
בחייהם היו 'תקופות מעבר', וכמו אצל כל אחד, אלו זמנים מאתגרים שמזמינים חיזוק מיוחד. המסר עבורנו: אין לחשוש להתקדם ברוחניות שכן אלוקים מגן ומחזק אותנו כשקשה.

חיפוש

תגיות: