קטגוריהואתחנן

איך עושים ‘את הישר ואת הטוב?’

א

חכמים פעלו ברגישות בשורה של תחומים להקל על הציבור, כדי לעודד חזרה בתשובה. הדבר נכון גם ביחס שנעניק ליהודים הרחוקים לעת עתה מהמסורת. עלינו לעשות כל מאמץ כדי להקל עליהם את ההתקרבות ליהדות.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline