קטגוריהפסח

יהודים ודם?!

י

בני ישראל מצווים למשוך את משקוף הבית בדם, כדי שייזכרו בסיבת הגלות והירידה למצרים: מכירת יוסף. כאשר נתקן את הסיבה לגלות, נזכה לגאולה שלימה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline