קטגוריהוארא

הזכות לחלום

ה

משה מגיע לעם-ישראל ובשורה בפיו: 'הגאולה קרבה!' אולם דבריו נתקלים באדישות וב'קוצר רוח' של העם. העבודה המייאשת במצרים לקחה מהיהודים את הרוח והיכולת לחלום על גאולה ושחרור. לחלום יש כוח לשנות מציאות, וזה אלפי שנים שיהודים חולמים ומתפללים לבוא הגאולה, במהרה בימינו.

כיצד משכנעים את העולם?

כ

מבין כל המנהיגים היהודיים, דווקא משה רבנו והרמב"ם הם המפורסמים ביותר בעולם הלא-יהודי. שניהם עסקו בהנחלת האמונה בה' לכל באי עולם, עם שיטות מיוחדות, מתאימות לרוח התקופה. על החובה היהודית כלפי העולם.

שני מנהיגים, מטרה אחת

ש

משה ואהרון מובילים את העם יחדיו ליציאת מצרים בהנהגה משותפת. זו תופעה ייחודית, שכן, בדרך כלל, יש מנהיג מוביל אחד.
על רקע סכסוכי האחים במקרא שהיוו הגורם לגלות, נדרשה מנהיגות אחים משותפת ומוצלחת שתבטל את השנאה ותביא גאולה לעולם.

חיפוש

תגיות: