קטגוריהכי תשא

הכל תלוי בקשר!

ה

בעיצומו של 'חטא העגל' מבקש משה "הראני נא את כבודך", ובתגובה אלוקים מראה לו את קשר התפילין. זהו הקשר העצמי של יהודי עם ה', וכאשר הקשר חזק, וההתקשרות למשה איתנה – אי אפשר ליפול לעולם.

‘המהפך’

&

מילה אחת בלבד שנאמרת למשה מספיקה לו כדי לאזור את כל הכוחות, ולהציב אולטימטום שחולל מהפך והותיר את עם ישראל בחיים, לאחר מעשה העגל.

וויכוח בחלונות הגבוהים

ו

מאחורי הוויכוח בין משה לאלוקים מי אשם בחטא העגל, מסתתרת שאלה אחרת, סביב היחס לעושר ורווחה גשמית - האם היא סותרת את הרוחניות ומסיטה מדרך הישר, או לא.

להפוך כישלון להצלחה כבירה

ל

40 יום בלבד לאחר ההתגלות האלוקית הגבוה ביותר בהר סיני עם ישראל חוטא לעגל הזהב והקב"ה... משה לא מסתפק בלבטל את הגזירה, אלא הוא מנצל את המשבר כדי להביא להישגים נעלים עבור העם. כך נמנף משבר להצלחה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline