קטגוריהתצוה

חלון הזדמנויות

ח

מרדכי היהודי שומע על הגזירה הקשה ולא ממתין רגע מיותר. הוא פונה מיד לאסתר שתתחיל בשתדלנות אצל אחשורוש למרות כל הסכנות הכרוכות בכך, כי מרדכי מבין שברגע שנפתח חלון הזדמנויות אסור להשתהות ולפספס אותו. זה היה נכון בפרס של אז וזה היה נכון בשנת 1950 בנס פורים העיראקי.

בעד או נגד מיסים

ב

למה מרדכי מייעץ לאחשוורוש להטיל מיסים על אזרחי ממלכתו, וכיצד סוגיית המיסים פיצלה את ממלכת ישראל? על 'שביל הזהב' של התורה בחלוקת העושר ודאגה לעניים, וכיצד כל זה קשור ללימוד התורה.

חיפוש

תגיות: