Tagאהבה

בן בכור או בן זקונים

ב

אהבת אב לבנו היא מוחלטת ובלתי מותנית. היחסים האלו הם ביטוי לאהבת הקב"ה לעם ישראל, וככל שהבן קטן ו'תלותי' באב, כך אהבת האב אליו רק הולכת וגדלה.

המוח היהודי? הלב היהודי!

ה

הרשב"א הבין שהדרך לשמר את היהדות עוברת דרך טיפוח תחושת שייכות ריגשית עמוקה לתורה ומצוות, ולא בהתבססות על תובנות פילוסופיות. את זה התחיל 'אבי האומה' אברהם, שנותר איתן באמונתו שהתנפצה אל מול סלעי ההיגיון.

להמשיך לעבוד

ל

מפסוקי הזיכרונות במחזור אנו למדים על אהבתו הבלתי-מותנית של אלוקים אלינו וכיצד הוא קורא לבניו האהובים לשוב הביתה, למרות הכול.

אהבה חובקת עולם

א

סיפורם של זוג בחורים חב"דיים שנשלחו מארץ-ישראל לקולומביה כדי ללמד יהדות. על אהבת ישראל העמוקה של הקב"ה לבניו והדרך להחזיר לו אהבה.

האם בושה להקדים חתונה

ה

וויכוח פרשנים עתיק דן האם הציווי להקמת המשכן נאמר לפני או אחרי חטא העגל. מדברי הגמרא וספר התניא אנו למדים על המתווה הראשוני של הקב"ה, ועל הנתון המרתק ששינה את התוכנית.

אם אוהבים לא שוכחים

א

אתה באמת זוכר? איפה הייתם ב-11 לספטמבר, 2001? אסון התאומים הוא אחד הרגעים שכל אזרח אמריקאי – ואולי רוב בני האדם שהיו מעודכנים בזמן אמת במאורע – זוכר איפה היה כששמע על התקפת הטרור הנוראית. זה מה שנקרא בשפה המקצועית “זיכרון אירועי” (Flashbulb memory).  אבל האם אנחנו באמת זוכרים בדיוק איפה היינו? ב-12 בספטמבר, יום לאחר נפילת התאומים חוקרים באוניברסיטה ביקשו מ-54 סטודנטים לענות על...

“גולדה, האם את אוהבת אותי?”

&

התהליך שהחל ביציאת מצרים והסתיים בחג שבועות הוא למעשה סיפור אהבה בהמשכים בין הקב"ה לעם ישראל. כיצד נענו ישראל לחיזור אחריהם, ומהו סוד האהבה שנמשך לאורך אלפי שנים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline