Tagאמונה

מה זה ‘תיקון עולם’?

מ

יוסף פעל בדרכו של אברהם, והשתמש ביכולותיו הכלכליות כדי להטמיע את האמונה בבורא עולם. זו המתנה הכי גדולה לכל אדם שמתוודע לכך שאלוקים אוהב ומלווה אותו, תומך ומסייע לו בכל עת. זו המשמעות של 'תיקון עולם'.

התורה מחכה ליתרו

ה

לפני האירוע החשוב ביותר בעם היהודי, מספרת התורה כיצד כבשה האמונה היהודית את מוחו וליבו של יתרו, שהכיר את כל שוק הרעיונות האידיאולוגי, ובחר להצטרף לעם ישראל.

התיקון הראשון: אמונה איתנה כסלע

ה

אמונה חזקה הייתה הכוח שהניע אלפי חסידים ברוסיה להפיץ יהדות גם במחיר של סיכון חיים. אל מול מעשי טבח כה קשים חובה עלינו לחזק את האמונה שיש בעל בית לבירה זו כדי למנוע את הרצח הבא.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline