Tagהפצת היהדות

דמות פיקטיבית

ד

ברגעים הדרמטיים בהם יוסף מתוודע לאחיו, האחים נתקפים בפחד. כמו משה רבנו שמסר את נפשו עבור עם ישראל, פניו של יוסף קרנו באור יקרות, שהטיל על האחים פחד.

אהבה חובקת עולם

א

סיפורם של זוג בחורים חב"דיים שנשלחו מארץ-ישראל לקולומביה כדי ללמד יהדות. על אהבת ישראל העמוקה של הקב"ה לבניו והדרך להחזיר לו אהבה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline