Tagחינוך תלמידים

‘ילד שעשועים’

&

הנהלה שלמה מחליטה להוציא תלמיד 'גרוע' מבית הספר. בזכות התעקשות רב ישיש שמותיר אותו במוסד.
בפרשתנו, יעקב מתעקש לברך ולהניח את יד ימינו דווקא על ראש אפרים, הבן הצעיר של יוסף. יעקב רואה למרחוק שעתידו של שבט אפרים לסור מדרך ה' ולהתבולל בין העמים. הנביא ירמיהו, שיוצא לחפש אחר עקבות השבט קורא לו "ילד שעשועים", ומבטיח שלאלוקים יש כלפיו אהבה ללא תנאים. בברכתו, יעקב העניק את הכוח לכל יהודי לחזור הביתה.

חיפוש

תגיות: