Tagחנוכה

מי שגאה לא מפחד

מ

ככל שאדם מעורב יותר בחיים היהודיים הוא מתמלא באושר ושמחה, וכך הפחדים והחששות להפגין את היהדות במרחב האנטישמי הולכים ומתפוגגים.

איך מדליקים את נרות החנוכה…״

א

אם 'למחיה שלחני אלוקים', מדוע היה צריך יוסף להתגלגל לכלא לזמן כה ממושך ולחוות סבל רב? הרבי מסביר, כי מאסרו של הרבי הקודם ושחרורו הניסי נסך כוח ועוצמה בחסידיו שמסרו את נפשם ברוסיה הקומוניסטית, והם שאבו מכך עידוד. מיוסף מקבל היהודי כוח ותעצומות להמשיך ולהאמין למרות הכול.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline