Tagחנוכייה

להחביא את החנוכייה? בשום אופן!

ל

ברקע אירועי חג החנוכה בו גברה ידם של היהודים המאמינים אל מול המתייוונים, יזם הרבי בכל כוחו הצבת חנוכיות במרכזי הערים ברחבי אמריקה, והפך את היהדות לפומבית וגאה בעצמה.

עץ כן, חנוכייה לא!

ע

יוון ועם ישראל, עמים זהים ברמת השכלתם ובשאיפתם לדעת ולהחכים. מדוע אם-כן שנאו היוונים את ישראל, ומהו הדבר שלא הניח לאיבתם לשקוע.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline