Tagחסידות

הנאום שזעזע את העולם

ה

לידתה של תנועת החסידות בימי הבעל-שם-טוב לוותה בקשיים רבים שהגיעו בהמשך עד כדי הלשנה חמורה כנגד האדמו"ר הזקן. מאז שחרורו ממאסר, חב"ד פרצה קדימה ושינתה את העולם כולו. כולנו תפילה שתהליך זהה יעבור על עם ישראל, עם סיום המלחמה בניצחון גדול בעזרת ה'.

וינרים או לוזרים

ו

מה הופך אותך ללוזר ומה עושה אותך לוינר? שלושת חגי חודש תשרי נותנים לנו תובנה מרתקת כיצד להתייחס לזולת ולעצמנו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline