Tagחסידי אומות העולם

קרן אור מבצבצת מתוך החשכה

ק

לעיתים נדמה שהעולם ציני ואפל, מלא באינטרסים זרים. בפרשת שמות אנו מכירים את דמותה של בתיה בת פרעה, שבתוך הגהינום סביבה הצילה את משה ובאצילות הרואית מסרה את נפשה עבורו. זו קרן אור ראשונה שאחריה באו רבים בהיסטוריה האנושית. על דרכו של אלוקים לנסוך באדם תקווה ואמונה.

חיפוש

תגיות: