Tagיצחק

שינדלר השתתף בהתוועדות של הרבי

ש

רבים שואלים 'מה סוד ההצלחה של חב"ד'? דרכו של יצחק הייתה עשייה מתמדת ועקבית. אל מול הכישלון הוא סרב להיכנע וחפר שוב בלבות האנשים, באותה השיטה של אביו וכך הצליח לקיים את מפעליו של אברהם בהפצת האמונה בה'.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline