Tagירידה למצרים

מלאך ברכבת התחתית

מ

מפגש מזדמן במהלך פעילות 'מבצעים' בן בנות חב"דיות לשחקן הוליוודי יהודי סגר מעגל מדהים כשהתברר שאביה של אחת הבנות פגש אותו באקראי לפני 40 שנה, ואף חגג לו בר-מצווה. ממפגש אחר, שקרה לפני אלפי שנים בין יוסף למלאך אנו לומדים שבידינו למצוא 'באקראי' יהודי טועה, ולשנות את חייו לעד.

חיפוש

תגיות: