Tagכסף

הבהלה לנדבת הזהב

ה

בני ישראל הנלהבים מנדבים במהירות שיא את הזהב למשכן, שנועד לכפר על חטא העגל. גם את הסגידה לעגל הזהב המודרני ניתן לתקן באמצעות מתן צדקה למטרות נעלות.

לעשירים כולם מקשיבים

ל

היהדות מזהה את כוחו של הכסף לשדרג את היכולות הרוחניות של האדם ולא מסתייגת ממנו. מאז ימי אברהם, ייעד אלוקים את עם-ישראל להיות אור לגויים, ולאדם בעל ממון - כוח השפעה רב.

כשמגיע לשידוכים כסף מדבר…

כ

אברהם מוצא דרך מקורית לשכנע את רבקה להסכים לשידוך עם יצחק: היא תקבל את רכושו כעת, ולא תסתפק בהתחייבות בלתי וודאית, לקבל את ירושת אברהם בעתיד הרחוק. 'טיפ' מהשידוך הראשון בהיסטוריה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline