Tagמופת

כל יהודי הוא פַָּסָל

כ

קשר מיוחד נרקם בין האמן זא'ק ליפשיץ לרבי מליובאוויטש. "היצירתיות של העם היהודי", כתב לו הרבי, "היא בעלת קווים דומים... היהודי הופך חומר לדבר שהוא עילאי וקדוש".

היד שחזרה לחיים

ה

כלב היה הראשון שהלך להשתטח על קברי צדיקים. דורות רבים יהודים נוהגים לעלות לקברי צדיקים ולהעטיר בתפילה. יום ההילולא ג' בתמוז הוא הזדמנות עבור כולנו לעלות לציונו של הרבי ולבקש על כל מה שבליבנו.

כל יהודי – זהב

כ

התורה בוחרת להתחיל את קמפיין התרומות למשכן במצרך היקר והנדיר ביותר – זהב. מדוע לא להתחיל בנחושת, הזולה והמצויה יותר? על הזהב שנמצא בכל יהודי.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline