Tagמשכן

האם בושה להקדים חתונה

ה

וויכוח פרשנים עתיק דן האם הציווי להקמת המשכן נאמר לפני או אחרי חטא העגל. מדברי הגמרא וספר התניא אנו למדים על המתווה הראשוני של הקב"ה, ועל הנתון המרתק ששינה את התוכנית.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline