Tagמתן תורה

שידוך משמיים

ש

מתן תורה היה טקס החופה בין הקב"ה לעם ישראל. את התיווך עשה משה, והוא קיבל על כך שכר דמי שדכנות. עלינו להמשיך בעבודתו של משה: לשדך בין בני זוג יהודים, ולחברם לאביהם שבשמיים.

ההפקה של מתן תורה

ה

אירוע מתן תורה חולל מהפך עצום בתודעה האנושית. לפתע העולם גילה כי אלוקים הגדול והמרומם ירד לדבר אל בני אנוש והודיע להם שמעשיהם חשובים לו.

“גולדה, האם את אוהבת אותי?”

&

התהליך שהחל ביציאת מצרים והסתיים בחג שבועות הוא למעשה סיפור אהבה בהמשכים בין הקב"ה לעם ישראל. כיצד נענו ישראל לחיזור אחריהם, ומהו סוד האהבה שנמשך לאורך אלפי שנים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline