Tagענווה

לא ראה רופא 22 שנים

ל

ביום פטירתו, בגיל מאה ועשרים, עוסק משה רבנו בדבר אחד: לוודא שכל יהודי ידע שהתורה שייכת אליו. הרבי הקדיש את כל עתותיו למטרה זו, ועלינו לאמץ את חזונו: לדאוג לכל יהודי.

אנרגיה גרעינית

א

לפני שבעים שנה, לימד הרבי כי מפצצת האטום אנו מבינים כמה כוח טמון באיכות על אף שהיא מאוד קטנה בכמות. כשאדם מקטין ומבטל את הישות שלו, הוא חובר לקב"ה שפועל דרכו. והוא יכול לשנות את העולם.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline