Tagרוסיה

השמחה שאחרי העצב

ה

היהדות גורסת כי לאחר אירוע מצער מגיע שלב הצמיחה. הלוחות השניות הביאו איתם את התורה שבעל פה; לאחר צער הסליחה והמחילה שבכיפור מגיע חג סוכות השמח, וכך גם לאחר שאדם נפטר – פעולות טובות שייעשו לזכרו יביאו ברכה לנשמה ולכל המשפחה.

קונספירציה קומוניסטית

ק

עובדה מדהימה: השר לביטחון המדינה של ברית המועצות ומקורבו של סטאלין עסוק בשלושה חסידים צעירים שמנסים להבריח את הגבול... על אלו שקידשו את שמו של ה' בפועל.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline