Tagשמחה

השמחה שאחרי העצב

ה

היהדות גורסת כי לאחר אירוע מצער מגיע שלב הצמיחה. הלוחות השניות הביאו איתם את התורה שבעל פה; לאחר צער הסליחה והמחילה שבכיפור מגיע חג סוכות השמח, וכך גם לאחר שאדם נפטר – פעולות טובות שייעשו לזכרו יביאו ברכה לנשמה ולכל המשפחה.

לא ברעש ה’… דווקא כן

ל

כדי להנחיל את היהדות לדור הבא, עלינו למצוא את הדרך לחנך לקיים את המצוות בחיות ובשמחה. וכן, גם מוזיקה רועשת לצד דוכן תפילין יכולים לעשות את העבודה.

בין קומדיה לשמחה

ב

קומדיה מוצלחת לא מבטיחה להביא לאדם שמחה פנימית. עשייה, התנדבות ומעשי חסד מייצרים לאדם שמחת חיים אמיתית ומספקים לו אושר רב.

שובה של הקורונה

ש

במקום להתמסר לתחושת פחד וחוסר אונים בעקבות וריאנט הדלתא, יש לחזק את הביטחון בה' באמצעות מחשבה חיובית, שתגבר על הפחדים שמבחוץ.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline