Tagתפילה

מי יותר פופולרי

מ

שיחה תמוהה בין גדולי הדור לכוהן הגדול במוצאי יום הכיפורים מחדדת את השאלה מה יותר חשוב – ההוראות של אלוקים אלינו, או הקשר שלנו איתו.

יהודים וגשם?!

י

חזאים ועזרים טכנולוגיים מתקדמים לא מצליחים לחזות את מזג האוויר בצורה מדויקת, ואף טועים לרוב. הגשם מסמל עבורנו את התלות המוחלטת של האדם בבורא עולם ובתפילה לבואו אנו מגלים את ה' בעולם.

לפני שהצ’ולנט יגמר…

ל

האם טוב למהר? בני ישראל יוצאים ממצרים "בחיפזון", לא מסיבה נכונה. כדי לבצע בחיינו שינוי מהותי שגם יחזיק מעמד לאורך זמן, יש להתקדם צעד אחר צעד.

לשבת או לעמוד?

ל

את רוב התפילה מעבירים בישיבה, אך תפילת שמונה-עשרה – בעמידה, ממש כמו בבית המקדש. בקריאת התורה הדעות חלוקות, אבל לימוד התורה מתבצע בישיבה. מהו ההסבר להבדלי המנהגים?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline