קטגוריהנשא

מי כאן קורבן

מ

שמשון הגיבור היה דמות הרואית שהציל את העם מידי רודפיו. איזה לקח אנו יכולים לשאוב מדמותו החד-פעמית של שמשון?

‘לסבול’ זה לא מצוה

&

נלמד מהלויים שניצלו את העגלות לשינוע קרשי המשכן, שכשהדבר אפשרי על פי ההלכה, כדאי ומומלץ לאמץ פתרונות טכנולוגיים המקילים עלינו לשמור את מצוות התורה.

יהודי של פופקורן

י

המחסור החמור בחיטה ו'פרמולה' לתינוקות אל מול עודף במלאי הפופקורן מלמד אותנו שעלינו להאהיב את היהדות ולחבב אותה כדבר מתוק ורצוי, ולא כעול כבד הנעשה בכפייה.

למה לא מספיקה תפילה בלב?

ל

בספריית האוניברסיטה שוררת דממה, ובאולם בית המדרש – רעש המוני. עלינו להתפלל בקול רם ויש להשמיע את הווידוי דווקא בדיבור. כי הדיבור מגלה את עומק נפש האדם, ומבטאת את פנימיותו היטב.

מי שאוהב לא מאכזב

מ

תורת החסידות לא מעודדת עיסוק בעונשים, אלא שמה דגש על יראת ה' – הרצון והבושה של יהודי שלא לגרום לה' אי-נחת. כשאדם אוהב את ה' הוא לא ירצה לאכזב אותו לעולם.

ברכה באמצעות שליח?

ב

הוא יושב לידך בבית-הכנסת, אדם רגיל כמוך בדיוק, ופתאום הוא עולה לדוכן ומברך אותך. מה נותן לכוהנים את היכולת לברך אחרים?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline