קטגוריהקרח

לא לאיחוד בתי ספר

ל

קורח מרוכז בעצמו ומערער את כל היסודות כדי לזכות בשררה. היהדות טוענת להפך: עליך להניח את האגו בצד ולהציב את השני במקום הראשון.

“סע לכלא, מיד”

&

מהו רבי? ברגעים אישיים ונעלים, הרבי דואג לאדם בודד ומדוכא שהתייאש מחייו, לזוג הורים חשוך-בנים, כדי לתמוך ולסייע.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline