קטגוריהכי תצא

לא להחריש לזעקה “טאטע!”

ל

חז"ל קובעים, שבן להורים חרשים ועוורים פטור מאחריות למעשיו בעתיד, ואינו יכול להיות 'בן סורר ומורה'. הסיבה: מאחר וההורים לא 'שמעו' ו'ראו' את מצוקותיו בילדותו הוא הגיע למצבו השפל. כיהודים, עלינו לפקוח עין ואוזן ולהחיש עזרה רוחנית לכל מבקש.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline