קטגוריהויקרא

‘מים תחתונים בוכים’

&

ביום השני לבריאה אלוקים הפריד את המים לעליונים ותחתונים, ומאז, אלוקים מפצה את המים התחתונים על שאולצו להתרחק ממנו. יהודי שמתאמץ לקיים מצווה בודאי שיזכה לקבל מהקב"ה שכר כפול ומכופל.

סיפורן של שתי מתנות

ס

שתי מתנות ניתנו לישראל "מורשה": התורה וארץ ישראל. בעוד לכל יהודי יש קשר מסוים עם התורה, הרי שהיחס אל הארץ שונה. ההסבר טמון בדרך בה קיבלו ישראל את המתנות הללו.

תולדות הכתב היהודי

ת

בנסיבות מיוחדות, ידעו חכמי ישראל לעשות צעדים משמעותיים כדי להרחיק מהעם השפעות שליליות של אומות זרות. תנועת החסידות חדשה את הדרך להשפיע בצורה חיובית, החגים היהודיים הם הערובה הטובה ביותר לשמר את הייחודיות של עם ישראל.

מדוע אנו מעורבים תדיר בדרמות עולמיות?

מ

כיצד עם קטן מוצא את עצמו מעורב בהתנגשויות בין מעצמות עולמיות? ייתכן שחג הפורים הקרב יכול ללמד אותנו על גזירת הגורל היהודי, שלקיומו אין הסבר הגיוני, עוד מימי שלטון אחשוורוש, ועד לאירועי ימינו.

הקורבן האישי ביותר

ה

תפילת מנחה פוגשת אותנו באמצע פגישה או משימה חשובה, כשהעיסוקים הרבים טורדים את המנוחה והיא דורשת תעצומות נפש כדי להפסיק את הכול ולהתרכז בתפילה. על ה'מנחה' המשמעותית ביותר בחיינו.

משהו טוב קורה בבידוד

מ

לקראת כניסתו של חג פסח שני בבידוד במדינות מסויימות, זה הזמן המתאים להכיר את חג הפסח הראשון שנחגג גם הוא ב'בידוד'. המטרה - להחדיר את הקדושה בבית פנימה, ומהו המסר עבורנו?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline