קטגוריהשמיני

למה כל-כך הרבה מצוות?

ל

המצוות שאנו מקיימים מחברות אותנו עם אלוקים. וכך אנו יכולים להתחבר איתו לא רק בהנחת תפילין ושמירת שבת אלא גם בפעולות 'רגילות' כמו בכיבוד הורים או מעשי חסד.

אריק שרון ומשבר העופות

א

לעופות אין סימני כשרות. התורה מונה רק את שמותיהם של העופות הטמאים ומהם מסיקים מי הם הטהורים. מהי משמעותם של 'רחם', 'חסידה' ו'שלך' ומהו המסר המיוחד שהם נושאים עבורנו?

“הוא היה אומר…”

&

השבוע אנו מתחילים לומר פרקי אבות בכל שבת. רוב דברי המוסר במסכת אינם חדשים ומקוריים וניתן להעלותן על הדעת. ייחודה של מסכת אבות הוא בכך שאותם חכמים היוו דוגמא חיה כשקיימו בעצמם את דרישתם עוד לפני שהטיפו לאחרים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline