קטגוריהשמות

זה לא עונש זו תוצאה

ז

קיומם של בני ישראל בעולם אינו טבעי והוא זקוק לשמירה מתמדת של הקב"ה. כאשר שוכחים שזה אינו מובן מאליו ומתנהגים בהתאם – סרה מהם השמירה האלוקית והם נעשים חשופים ופגיעים.

אתה בפנים או בחוץ

א

המלחמה בעזה העלתה על נס את המחויבות הטוטאלית של החיילים לבצע את המשימה בשלימות זהו גם המסר בפרשת שקלים: את סכום הנדבה היה עליהם לתת בפעם אחת, פעולה שמסמלת התקשרות לה' בצורה מוחלטת.

ליקוי חמה זה סיבה לדאגה?

ל

בזמן של ליקוי חמה שולטים בעולם נטיות שליליות. יש להיזהר ולהימנע ממעשיים שעלולים להתפתח בצורה לא טובה. בפרשתנו תצווה שמו של משה נעדר מהפרשה בשל מסירותו להצלת עם ישראל.

לא עוצרים בעליה…

ל

כדי להגיע למזבח, יש לעלות על מדרון משופע והתורה אף אוסרת על בניית מדרגות. כי בעלייה רוחנית אסור לעצור לרגע.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline