Tagאהבת ישראל

את המחמאה זוכרים יותר מהחמאה

א

שלושת הפרנסים בפרשת השבוע אנו מתוודעים ל”שלושת הגדולים” שלנו, המנהיגים שהובילו את העם ביציאת מצרים ובמדבר: משה, אהרן ומרים. וכמו שהנביא מיכה אומר בהפטרה של פרשת בלק: “כי העלתיך מארץ  מצרים… ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים” (מיכה ו, ד). מיד בתחילת הפרשה אנו למדים על פטירתה של האחות הגדולה מרים, אותה מרים שהצילה את משה כשאמו השאירה אותו על שפת היאור. התורה מספרת את...

האם בושה להקדים חתונה

ה

וויכוח פרשנים עתיק דן האם הציווי להקמת המשכן נאמר לפני או אחרי חטא העגל. מדברי הגמרא וספר התניא אנו למדים על המתווה הראשוני של הקב"ה, ועל הנתון המרתק ששינה את התוכנית.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline