Tagאכפתיות

אהבה חובקת עולם

א

סיפורם של זוג בחורים חב"דיים שנשלחו מארץ-ישראל לקולומביה כדי ללמד יהדות. על אהבת ישראל העמוקה של הקב"ה לבניו והדרך להחזיר לו אהבה.

לא ראה רופא 22 שנים

ל

ביום פטירתו, בגיל מאה ועשרים, עוסק משה רבנו בדבר אחד: לוודא שכל יהודי ידע שהתורה שייכת אליו. הרבי הקדיש את כל עתותיו למטרה זו, ועלינו לאמץ את חזונו: לדאוג לכל יהודי.

אכפת לך? תתעלף!

א

אלוקים מצפה מאברהם שייצא מעצמו ויזעק סנגוריה על תושבי סדום ועמורה, העומדים להישמד. בתגובה הוא מציג טיעונים לוגיים… אם ילדינו יראו הורים אכפתיים ביהדותם, הדבר ייחרט בליבם לעד.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline