Tagאנטישמיות

מי שגאה לא מפחד

מ

ככל שאדם מעורב יותר בחיים היהודיים הוא מתמלא באושר ושמחה, וכך הפחדים והחששות להפגין את היהדות במרחב האנטישמי הולכים ומתפוגגים.

מי כאן קורבן

מ

שמשון הגיבור היה דמות הרואית שהציל את העם מידי רודפיו. איזה לקח אנו יכולים לשאוב מדמותו החד-פעמית של שמשון?

פתרון לשנאה בלתי פתורה

פ

היסטוריונים רבים התחבטו בסיבת האנטישמיות והציעו סיבות שונות. הרבי מצביע על יתרונו הרוחני של העם היהודי כמקור לכך. עלינו להציע לאומות העולם את האמונה והתפילה לבורא עולם וכך יהפכו ל'חסידי אומות העולם'

כל יהודי מלך

כ

מהו שורש שנאת המצרים ליהודים? רעיון חדש, של אמונה בא-ל אחד שלא ניתן לחוש בו ולראותו מוציא מהמצרים שנאה טהורה. בזכותו, ניצלים היהודים מהתבוללות ושומרים על שלימות-העם.
משה יוצא מארמון פרעה ופוגש את אחיו לראשונה, והמילים הראשונות ששומע הם: "מי שמך?". העם היהודי מעולם לא הכפיף את עצמו לבשר-ודם, ועד היום אינו מסוגל לקבל מרות. זה סוד כוחו של העם היהודי: לא ניתן לשלוט בו באמת.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline