Tagברית מילה

מה זה ‘תיקון עולם’?

מ

יוסף פעל בדרכו של אברהם, והשתמש ביכולותיו הכלכליות כדי להטמיע את האמונה בבורא עולם. זו המתנה הכי גדולה לכל אדם שמתוודע לכך שאלוקים אוהב ומלווה אותו, תומך ומסייע לו בכל עת. זו המשמעות של 'תיקון עולם'.

אנרגיה צעירה

א

'נעשה ונשמע' הוא משפט אלמותי ומכונן שנצרב בנפש היהודית לאורך הדורות. מהי התפנית שאירעה בה' סיון שהכינה את הקרקע להכרזה כה משמעותית?

‘יתומי אוכברג’

&

יהודי אחד נוטל יוזמה אישית ומציל 183 יתומים במזרח אירופה, כנגד הכללים והסדרים המקובלים. את הכוח לכך אנו שואבים מאברהם אבינו שמל את עצמו ברית בגיל 99. מבלי לעצור להתייעצויות ודיונים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline