Tagחב"ד

הנאום שזעזע את העולם

ה

לידתה של תנועת החסידות בימי הבעל-שם-טוב לוותה בקשיים רבים שהגיעו בהמשך עד כדי הלשנה חמורה כנגד האדמו"ר הזקן. מאז שחרורו ממאסר, חב"ד פרצה קדימה ושינתה את העולם כולו. כולנו תפילה שתהליך זהה יעבור על עם ישראל, עם סיום המלחמה בניצחון גדול בעזרת ה'.

כל נדרי: שטא טאקוי חב״ד

כ

מדוע שלוחי חב"ד מצויים בלב סערות עולמיות באוקראינה, סין, ולאחרונה גם בפלורידה. מהי מהותו של רבי בישראל, וכיצד הדבר מתבטא במסירות נפשם של חסידיו השלוחים

חיפוש

תגיות:

you're currently offline