Tagחטא העגל

הבהלה לנדבת הזהב

ה

בני ישראל הנלהבים מנדבים במהירות שיא את הזהב למשכן, שנועד לכפר על חטא העגל. גם את הסגידה לעגל הזהב המודרני ניתן לתקן באמצעות מתן צדקה למטרות נעלות.

הכל תלוי בקשר!

ה

בעיצומו של 'חטא העגל' מבקש משה "הראני נא את כבודך", ובתגובה אלוקים מראה לו את קשר התפילין. זהו הקשר העצמי של יהודי עם ה', וכאשר הקשר חזק, וההתקשרות למשה איתנה – אי אפשר ליפול לעולם.

‘המהפך’

&

מילה אחת בלבד שנאמרת למשה מספיקה לו כדי לאזור את כל הכוחות, ולהציב אולטימטום שחולל מהפך והותיר את עם ישראל בחיים, לאחר מעשה העגל.

וויכוח בחלונות הגבוהים

ו

מאחורי הוויכוח בין משה לאלוקים מי אשם בחטא העגל, מסתתרת שאלה אחרת, סביב היחס לעושר ורווחה גשמית - האם היא סותרת את הרוחניות ומסיטה מדרך הישר, או לא.

האם בושה להקדים חתונה

ה

וויכוח פרשנים עתיק דן האם הציווי להקמת המשכן נאמר לפני או אחרי חטא העגל. מדברי הגמרא וספר התניא אנו למדים על המתווה הראשוני של הקב"ה, ועל הנתון המרתק ששינה את התוכנית.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline