Tagחינוך

האתגר הגדול – החינוך

ה

מקובל לחשוב שבני המעמד הנמוך 'מוסללים' לחיי דחק, אולם חז"ל והמציאות מוכיחים שדווקא אלו שחוו קושי בילדותם מתאמצים להצליח יותר מחבריהם שקיבלו הכול. ואיך זה קשור לשאלות הילדים בליל הסדר?

סיפורן של שתי מתנות

ס

שתי מתנות ניתנו לישראל "מורשה": התורה וארץ ישראל. בעוד לכל יהודי יש קשר מסוים עם התורה, הרי שהיחס אל הארץ שונה. ההסבר טמון בדרך בה קיבלו ישראל את המתנות הללו.

למה הן היו עקרות?

ל

העובדה שאימהות העם היהודי היו עקרות מלמדת אותנו מסר חשוב: המשכיות העם היהודי אינה מובנת מאליה. עלינו להשקיע בחינוך, להתפלל בכוונה שילדינו ימשיכו את מסורת אבותם.

לחשוף את היסוד

ל

במשך שנים המתין ניצוץ יהודי בוער בליבו של הקריקטוריסט המפורסם. ואז נחשפו היסודות הרוחניים שנטעו בנפשו בילדותו ב'חדר', ובאו לידי ביטוי.

רש”י – הפירוש שכולם מכירים

ר

היהדות נותנת חשיבות עצומה לילדים: בכוח תפילתם לרפאות חולים ולבטל גזירות וכופים את הקהילה לממן את לימודיהם. אולי זו הסיבה שדווקא פירושו של רש"י זכה להתקבל בכל תפוצות ישראל: הוא כתב אותו במיוחד לילדים.

יהודי של פופקורן

י

המחסור החמור בחיטה ו'פרמולה' לתינוקות אל מול עודף במלאי הפופקורן מלמד אותנו שעלינו להאהיב את היהדות ולחבב אותה כדבר מתוק ורצוי, ולא כעול כבד הנעשה בכפייה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline