Tagכשרות

בן בכור או בן זקונים

ב

אהבת אב לבנו היא מוחלטת ובלתי מותנית. היחסים האלו הם ביטוי לאהבת הקב"ה לעם ישראל, וככל שהבן קטן ו'תלותי' באב, כך אהבת האב אליו רק הולכת וגדלה.

אריק שרון ומשבר העופות

א

לעופות אין סימני כשרות. התורה מונה רק את שמותיהם של העופות הטמאים ומהם מסיקים מי הם הטהורים. מהי משמעותם של 'רחם', 'חסידה' ו'שלך' ומהו המסר המיוחד שהם נושאים עבורנו?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline