Tagמבצע תפילין

פייק ניוז

פ

בני ישראל במדבר שרים לה' שתי שירות. האחת בהנחייתו והובלתו של משה והשנייה בהעדרו. איזו מהם חביבה יותר?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline