Tagמנהיגות

מדוע ה’ לא ריפא את משה רבינו?

מ

אלוקים בוחר במנהיג עם יכולות חיצוניות מוגבלות כדי שיוביל את העם לחירות. בשונה מהאבות, תפקידו של משה היה לשדד את מערכות הטבע ולהוכיח את מציאות ה' בעולם במעשים כבירים, ולא בהסברים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline